Scroll to top
BIELAK I SYNOWIE - SZKÓŁKA DRZEW OWOCOWYCH
Share

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych. Zanim skorzystasz z serwisu, zapoznaj się z pełną treścią naszej polityki prywatności.

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Dbamy bezpieczeństwo powierzonych nam twoich danych osobowych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administrator danych

Szkółka Drzew Owocowych Maciej Bielak przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania zawartych umów. Dane te są potrzebne w szczególności do zarejestrowania się w Serwisie, zawarcia umowy, dokonania rozliczeń, dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub usługi, korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich. Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas Szkółka Drzew Owocowych Maciej Bielak przetwarza twoje dane w celu przesyłania ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład aktualnych trendów, promocji, czy wyprzedaży.

Cel przetwarzania

Administratorem danych osobowych jest Szkółka Drzew Owocowych Maciej Bielak, Zagórze 140, 24- 200 Bełżyce

Rodzaj danych

Szkółka Drzew Owocowych Maciej Bielak przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

» Rejestracji i zalogowania się w serwisie (imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, numeru telefonu, adres poczty elektronicznej, hasła)

» Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie. PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury). NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę).

» W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zamówień za pośrednictwem Serwisu.

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

» Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia i zaniechania przetwarzania.

» Użytkownik Serwisu ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z administratorem danych.

» Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest newsletter lub zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie informacji handlowych, klikając na link umieszczony w stopce każdego newslettera

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

» Wiadomości e-mail na adres: szkolka.bielak@gmail.com

» Telefonicznie: 600 546 917

» Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie

» Listownie na adres: Szkółka Drzew Owocowych Maciej Bielak, Zagórze 140, 24- 200 Bełżyce

Powierzenie przetwarzania danych

Szkółka Drzew Owocowych Maciej Bielak może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Szkółka Drzew Owocowych Maciej Bielak, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od Szkółka Drzew Owocowych Maciej Bielak (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności  nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Informacje Handlowe – Newsletter

Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS. Poprzez newslettera oraz wiadomości SMS informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera i SMSów klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: szkolka.bielak@gmail.com

Formularz kontaktowy

W przypadku, gdy chcesz abyśmy skontaktowali się z Tobą i wypełniasz formularz kontaktowy prosimy Cię o podanie następujących danych osobowych: adres email, imię i nazwisko, telefon. Dane te są wykorzystywane jedynie przez Administratora danych osobowych w celu kontaktu z Tobą.

Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

» Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

» Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach:

» konfiguracji serwisu

» dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu.

» rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

» uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

» utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

» poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

» optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez administratora.

» realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

» analiz i badań oraz audytu oglądalności, tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartość

» zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 

Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:

» Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. Youtube.

» Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, np. Google Analytics.

» Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, np. Google Adwords.

» Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak facebook.com